ഗൂഗിളിന്റെ ഡെസ്‌ക് ടോപ്പ് കംപ്യൂട്ടർ ഡാർക്ക് മോഡ് അപ്‌ഡേറ്റ് ഇന്ത്യയിലും
May 23, 2021 3:35 pm

ഡെസ്‌ക് ടോപ്പ് കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ ഡാർക്ക് മോഡ് പുറത്തിറക്കി ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് എൻജിനായ ഗൂഗിൾ. ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഗൂഗിൾ ഇപ്പോൾ