സൗദിയില്‍ സിറിഞ്ചില്‍ വാക്‌സിനില്ലാതെ യുവാവിന് കുത്തിവെയ്‌പ്പെടുത്തു
April 18, 2021 1:00 pm

റിയാദ്: സൗദിയില്‍ യുവാവിന് നഴ്‌സ് കുത്തിവെയ്പ് എടുത്തത് സിറിഞ്ചില്‍ വാക്‌സിനില്ലാതെ. റിയാദ് മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ നഴ്‌സിനാണ് പിഴവ് പറ്റിയതെന്ന് ആരോഗ്യ