ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയ കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇനി ഷെയർചാറ്റും
December 6, 2022 7:58 am

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഇതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വെട്ടിചുരുക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഷെയർചാറ്റും.

കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് ഇനി 15 ജില്ലാ ഓഫീസുകള്‍ മാത്രം; ജീവനക്കാരെ പുനര്‍വിന്യസിച്ചു
July 13, 2022 9:20 pm

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്ആർടിസി ജില്ലാ ഓഫീസിലേക്കുള്ള ജീവനക്കാരെ പുനർവിന്യാസിച്ച് ഉത്തരവിറങ്ങി. ഇനി മുതൽ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 15 ജില്ലാ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക.