അഥീലക്ക് പിന്നാലെ ശ്രീറാം . .മുട്ടുമടക്കാതെ തല ഉയര്‍ത്തി നിന്ന ഐ.എ.എസ് ധീരത
July 5, 2017 10:40 pm

തിരുവനന്തപുരം: സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കേരളത്തില്‍ രക്ഷയില്ലേ ? ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശുപാര്‍ശകള്‍ക്കും വഴങ്ങാതെ മുഖം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക്