നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം, എംപ്ലോയീ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷന്‍ എന്നിവയ്ക്കിനി മൂലധനാദായനികുതി വേണ്ട
June 7, 2017 10:44 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: സെബിയും റിസര്‍വ് ബാങ്കും കോടതികളും അംഗീകരിച്ചതാണെങ്കില്‍ തൊഴിലാളികള്‍ക്കു കമ്പനി നല്‍കുന്ന എംപ്ലോയീ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷന്‍ (ഇസോപ്), നേരിട്ടുള്ള വിദേശനിക്ഷേപം