ഇപിഎഫ് പലിശ നിരക്ക് ഉയര്‍ത്തി
March 28, 2023 11:40 am

ഡൽഹി: എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് (ഇപിഎഫ്) നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ 8.15 ശതമാനമായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു. ഇന്നു ചേർന്ന ഇപിഎഫ്ഒ ബോർഡ്

ഇ.പി.എഫ്. പലിശ 8.65 ശതമാനം കൂട്ടാന്‍ ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം
April 27, 2019 11:01 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2018-19 എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് 8.65 ശതമാനം പലിശ അനുവദിക്കാനുള്ള ഇ.പി.എഫ്.ഒ.യുടെ തീരുമാനത്തിന് അനുമതി. ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ധനസേവനവകുപ്പാണ്

വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് ഇപിഎഫ് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്
May 2, 2018 1:28 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: എംപ്ലോയിസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (എപിഎഫ്) വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇപിഎഫിന്റെ aadhaar.epfoservices.com വെബ്‌സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെന്നാണ്

പിഎഫ് പലിശനിരക്ക് 8.55 ശതമാനമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കുറച്ചു
February 21, 2018 11:32 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിലുള്ള പലിശ നിരക്ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 8.65 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്നത് 8.55 ശതമാനമായാണ്

EPFO fixes 8.65% interest on provident fund deposits for FY17
December 19, 2016 9:45 am

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിന്റെ പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു. നിലവിലെ 8.8 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 8.65 ശതമാനമായാണ്