വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനത്തിന് ബയോമാസ്സ് ഉപയോഗിക്കാനൊരുങ്ങി എന്‍ടിപിസി
October 21, 2018 2:50 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ബയോമാസ്സ് ഉപയോഗം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി എന്‍ടിപിസി ലിമിറ്റഡ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊര്‍ജ്ജ ഉല്‍പ്പാദകരാണ് എന്‍ടിപിസി. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ വര്‍ദ്ധനവും