വെയില്‍ പൂർത്തിയാക്കണം; ഫെഫ്ക്ക ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും സംവിധായകന്‍
December 3, 2019 1:58 pm

വെയില്‍ സിനിമ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് സംവിധായകന്‍ ശരത്. ഷെയ്ന്‍ നിഗം മടങ്ങി വരണമെന്നുമാണ് ശരത് പറഞ്ഞത്. ഫെഫ്ക ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും