എസ്എസ്എല്‍സി ഐടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ; പ്രോട്ടോകോള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം
April 26, 2021 12:58 pm

തിരുവനന്തപുരം: എസ്എസ്എല്‍സി ഐടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ കൊവിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ പാലിച്ച് നടത്തണമെന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയര്‍ക്ടര്‍. ഐടി പ്രാക്ടിക്കല്‍ പരീക്ഷ