ആനിമേഷന്‍ സിനിമയായ പീറ്റര്‍ റാബിറ്റിന്റെ പുതിയ ചിത്രമെത്തി
September 24, 2017 4:15 pm

സോണി പിക്‌ചേഴ്‌സിന്റെ ആനിമേഷന്‍ സിനിമയായ പീറ്റര്‍ റാബിറ്റിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ എത്തി. പീറ്റര്‍ റാബിറ്റിന്റെ തിരക്കഥയും സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വില്‍