ലോക്ക്ഡൗണ്‍: പ്രതിഫലം വെട്ടിക്കുറച്ച് സംവിധായകന്‍ ഹരി
May 9, 2020 6:10 pm

കോവിഡിന്റെ വരവോടെ രാജ്യത്തെ സിനിമാവ്യവസായം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണങ്ങളും റിലീസും എല്ലാം നിര്ത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സിനിമയിലെ ദിവസവേതനക്കാര്‍ അടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന്