നവാഗത സംവിധായിക ആശ പ്രഭയുടെ ‘സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍ എന്ന ഞാന്‍’ ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര്‍ കാണാം
May 9, 2019 10:29 am

സംവിധായകന്‍ നന്ദകുമാര്‍ കാവിലിന്റെ ഭാര്യ ആശ പ്രഭ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍ എന്ന ഞാന്‍’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടീസര്‍ പുറത്തിറങ്ങി.