വീണ്ടും സംവിധാന രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങി ഷീല
May 7, 2019 11:00 am

നടി ഷീല നാലു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം വീണ്ടും സംവിധാന രംഗത്ത് ചുവടുറപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങളെ