ബാഴ്‌സ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനുവരി 24ന്
December 16, 2020 5:40 pm

ബാഴ്‌സലോണ: ബാഴ്‌സലോണ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനുവരി 24ന് നടക്കുമെന്ന് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്മിറ്റി. ജോസപ് മരിയോ ബര്‍ത്തോമ്യു