മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം കാവേരി സംവിധായികയാവുന്നു
February 16, 2022 7:10 am

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം കാവേരി സംവിധായികയാവുന്നു. കാവേരി കല്യാണി എന്ന പേരിലാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അന്യ ഭാഷാ സിനിമകളില്‍