പാരാമെഡിക്കല്‍ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളുടെ മറവില്‍ വന്‍ തട്ടിപ്പ് !
July 20, 2020 3:25 pm

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് എന്‍.സി.വി.ആര്‍.ടി എന്ന പേരില്‍ വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളെ മുന്‍ നിര്‍ത്തി നടത്തുന്ന പാരാമെഡിക്കല്‍ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകള്‍ വലിയ