ബിഎസ് 6 ഡിയോ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ച് ഹോണ്ട
February 20, 2020 11:07 am

ഹോണ്ടയുടെ ബിഎസ് 6 പാലിക്കുന്ന 2020 ഡിയോ വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ട് വേരിയന്റുകളിലാണ് വാഹനം ലഭിക്കുക. സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് വേരിയന്റ് വാഹനത്തിന്