ഡാര്‍നല്ല ഫ്രേസിയര്‍ക്ക് പുലിറ്റ്‌സര്‍ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം
June 12, 2021 3:20 pm

വര്‍ണവെറിക്ക് ഇരയായി ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ട കറുത്തവര്‍ഗക്കാരന്‍ ജോര്‍ജ് ഫ്ലോയിഡിന്‍റെ കൊലപാതക ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ച ഡാര്‍നല്ല ഫ്രേസിയര്‍ക്ക് പുലിറ്റ്‌സര്‍ പ്രൈസില്‍ പ്രത്യേക