റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ഓൾറൗണ്ടർ ഡാനിയൽ സാംസിനു കൊവിഡ്
April 7, 2021 7:21 pm

റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓൾറൗണ്ടർ ഡാനിയൽ സാംസിന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വിവരം ആർസിബി ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. ഇതോടെ,