ലക്ഷങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയവരോട് അമേരിക്കയുടേത് കൊടിയ അനീതി
January 13, 2021 5:59 pm

അതിജീവനമെന്നാല്‍ അതിന് ഒന്നാന്തരം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് വിപ്ലവ ക്യൂബ. അമേരിക്കയുടെ മൂക്കിന് തുമ്പിലുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുവാന്‍ സാധ്യമായ സകല

മുതലാളിത്വ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും മനസ്സിലായി ചുവപ്പിന്റെ പ്രസക്തി ! (വീഡിയോ കാണാം)
March 23, 2020 8:50 pm

കമ്യൂണിസ്റ്റുകളുടെ… ചുവപ്പ് ഭരണത്തിന്റെ, പ്രസക്തിയാണ് ഈ കൊറോണക്കാലത്തും ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. മുതലാളിത്വ രാജ്യങ്ങൾ പകച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ കർമ്മനിരതരാവുന്നത് മരണഭയമില്ലാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ്.

അതിജീവനത്തിന് പുതിയ പോരാട്ടം, മാതൃകയാകുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍
March 23, 2020 7:47 pm

ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാല്‍ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റുകള്‍ക്കുള്ള കഴിവ് ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ്. മനുഷ്യര്‍ കൈകോര്‍ത്തു പിടിച്ചാല്‍ പൊട്ടിക്കാനാവാത്ത