ഇനി സ്വയം കൊവിഡ് പരിശോധന നടത്താം; ‘കൊവിസെല്‍ഫ്’ ഉടന്‍ വിപണിയിലേക്ക്
June 5, 2021 6:47 am

മുംബൈ: കൊവിഡ് പരിശോധന സ്വയം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആദ്യമെഡിക്കല്‍ കിറ്റ് ‘കൊവിസെല്‍ഫ്’ ഉടന്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാകും.