എസ്.എഫ്.ഐ ജയത്തില്‍ കോപിതയായി മമത! (വീഡിയോ കാണാം)
February 23, 2020 8:14 pm

ബംഗാളില്‍ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് കൗണ്‍സിലുമായി മമത സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട്. ജാദവ്പൂര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ എസ്.എഫ്.ഐ വിജയത്തോടെയാണ് ഈ നീക്കം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോളജ്

ബംഗാളിലെ കാമ്പസുകളിൽ ചുവപ്പ്, യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി ഇല്ല ?
February 23, 2020 7:10 pm

ബംഗാളില്‍ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് കൗണ്‍സിലുമായി മമത സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട്. ജാദവ്പൂര്‍ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ എസ്.എഫ്.ഐ വിജയത്തോടെയാണ് ഈ നീക്കം കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോളജ്

മാസാണ് എസ്.എഫ്.ഐ എന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും ഇപ്പോൾ ബോധ്യമായി . . . (വീഡിയോ കാണാം)
August 8, 2019 6:28 pm

ചിലത് അങ്ങനെയാണ്… മറുപടി മാസായി തന്നെ ശരവേഗത്തില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കും. ഇത്തരമൊരു ഒന്നാന്തരം മറുപടിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യു.ഡി.എഫ് കോട്ടയിൽ എസ്.എഫ്.ഐ, 18 കോളജുകളിൽ എതിരാളികളേയില്ല !
August 8, 2019 5:52 pm

ചിലത് അങ്ങനെയാണ്… മറുപടി മാസായി തന്നെ ശരവേഗത്തില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കും. ഇത്തരമൊരു ഒന്നാന്തരം മറുപടിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനും മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാമ്പസുകളില്‍