കൽക്കരി പ്രതിസന്ധി;രാജ്യം കടുത്ത വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്
April 28, 2022 10:45 am

ഡൽഹി: രാജ്യത്തെ 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കടുത്ത വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധി. ഝാർഖണ്ഡ്, രാജസ്ഥാൻ, ഉത്തർപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ആന്ധ്ര