ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാന്‍ വിമാന യാത്രിക ചെയ്തത്…. വീഡിയോ വൈറല്‍
September 27, 2019 10:59 am

ബീജിംഗ്: വിമാനത്തിന്റെ ടേക്ക് ഓഫിന് സെക്കന്റുകള്‍ക്ക് മുന്നെ ആണ് യാത്രക്കാരിക്ക് ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാന്‍ മോഹം തോന്നിയത്. ഇതിനായി യുവതി തുറന്നത്