ബിഎസ്-6 നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ന്ന ജാവ ബൈക്കുകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
June 14, 2020 9:15 am

രണ്ടാം വരവില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ജാവ ബൈക്ക് ജാവ 42 മോഡലിന്റെ ബിഎസ്-6 എന്‍ജിന്‍ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചു. പുതിയ എന്‍ജിന്‍ കരുത്തേകുന്ന