ട്വിറ്ററില്‍ ദൈവത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് മസ്ക്
March 25, 2023 4:40 pm

സൻഫ്രാൻസിസ്കോ: എലോൺ മസ്ക് വീണ്ടും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ പിരിച്ചുവിടലിന്റെയോ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെയോ പേരിലോ, വിവാദമായ ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിലോ അല്ല ഇക്കുറി