ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്മെന്റ് കമ്പനി ബ്ലോക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി പുതിയ ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട്
March 23, 2023 9:45 pm

ദില്ലി: ഹിൻഡൻബർഗിന്റെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് കമ്പനിയായ ബ്ലോക്കിലെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടിൽ. സ്ക്വയർ എന്ന