ഇന്‍ഫിനിക്‌സ് സ്മാര്‍ട് 5 എ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണ്‍ ഓഗസ്റ്റ് 2ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും
August 1, 2021 10:40 am

ഇന്‍ഫിനിക്സ് സ്മാര്‍ട്ട് 5 എ ഓഗസ്റ്റ് 2ന് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും. ഈ ബജറ്റ് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ ജിയോ എക്സ്‌ക്ലൂസീവ് ഡിവൈസ് ലോക്ക്