ആസ്റ്റർ എസ് യുവിക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം; വിതരണം നവംബർ 1 മുതൽ
October 24, 2021 1:37 pm

മുംബൈ: അടുത്തിടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച എംജി ആസ്റ്റർ എസ് യുവിയുടെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച് ഏകദേശം 20 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ