ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ മുസ്ലീംലീഗ് !
December 5, 2023 5:09 pm

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ വാദം പയറ്റിയിട്ടു പോലും  കോൺഗ്രസ്സിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയിലും വിശ്വാസമില്ലന്നാണ്  ജനങ്ങൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിധിയെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ