സൂപ്പര്‍താരം ആര്യന്‍ റോബന്‍ ജര്‍മന്‍ ക്ലബ് വിടന്നു
May 15, 2019 6:40 pm

സൂപ്പര്‍താരം ആര്യന്‍ റോബന്‍ നീണ്ടകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ജര്‍മന്‍ ക്ലബ് ബയേണ്‍ മ്യൂണിച്ച് വിടനൊരുങ്ങുന്നു. ഈ സീസണ്‍ അവസാനത്തോടെ ജര്‍മന്‍