വിദ്യാർഥിനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; കണ്ണൂരിൽ ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ
August 1, 2022 1:45 pm

കണ്ണൂർ: വിദ്യാർഥിനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ചിത്രകലാ അധ്യാപകൻ അറസ്റ്റിൽ. കണ്ണൂർ പാവന്നൂർമൊട്ട പഴശ്ശിയിലെ സതീശനെ (50) യാണ് വളപട്ടണം എസ്‌ഐ