അമേരിക്ക കൊന്ന സൈനിക കമാന്‍ഡര്‍ക്ക് ഇങ്ങനെയും അന്ത്യാഞ്ജലി! (വീഡിയോ കാണാം)
January 8, 2020 8:42 pm

ചങ്കുറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് ഇറാനെയാണ് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. വെറുതെ മുഴക്കിയ വീരവാദമല്ല, തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനമാണ്

ഇനി ആക്രമിച്ചാല്‍ ദുബായ് ഭസ്മമാകും, ഇറാന്‍ ‘വീര്യ’ത്തിന് മുന്നില്‍ പകച്ച് ലോകം
January 8, 2020 8:08 pm

ചങ്കുറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത് ഇറാനെയാണ് കണ്ട് പഠിക്കേണ്ടത്. വെറുതെ മുഴക്കിയ വീരവാദമല്ല, തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് സ്വന്തം ജനതയ്ക്ക് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനമാണ്