അക്കിത്തം സമ്പൂര്‍ണ കവി; കവിതകളും സമ്പൂര്‍ണമെന്ന് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍
October 15, 2020 10:38 am

തിരുവനന്തപുരം: അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരി മലയാള കവികളിലെ സമ്പൂര്‍ണ കവിയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രശസ്ത കവി ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളും സമ്പൂര്‍ണമായിരുന്നു.

അക്കിത്തത്തിന്റെ വേര്‍പ്പാടില്‍ അനുശോചിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി
October 15, 2020 10:25 am

തൃശൂര്‍: മഹാകവി അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ വേര്‍പാടില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ അനുശോചിച്ചു. ഉദാത്ത മനുഷ്യസ്‌നേഹത്തിന്റെ മഹാകവിയായിരുന്നു അക്കിത്തമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചു
September 24, 2020 2:27 pm

മഹാകവി അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം സമ്മാനിച്ചു. പുരസ്‌കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് അക്കിത്തം. കുമാരനെല്ലൂരിലെ വീട്ടിലെത്തി മന്ത്രി

അഭിമാന നിമിഷം; പ്രശസ്ത കവി അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം
November 29, 2019 1:07 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രശസ്ത കവി അക്കിത്തം അച്യുതന്‍ നമ്പൂതിരിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം. ജ്ഞാനപീഠം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളിയാണ് എഴുത്തുകാരനും പത്രപ്രവർത്തകനുമായ അക്കിത്തം

രാമായണം കത്തിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞവരുടെ പിന്‍ഗാമികള്‍ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന്; അക്കിത്തം
July 14, 2018 8:37 pm

കോഴിക്കോട്: രാമായണം കത്തിക്കണമെന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരുടെ പിന്‍ഗാമികള്‍ ഇന്ന് രാമായണം ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നാണു പറയുന്നതെന്ന് മഹാകവി അക്കിത്തം. ഭാരതീയ കമ്യൂണിസത്തിന്റെ