ഒരു വീടു പോലും സ്വന്തമായില്ലാത്ത ഒരു എം.എല്‍.എ, മരണവും ഭീകരം !
September 30, 2020 5:20 pm

ബീഹാറില്‍ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കാഹളമുയരുമ്പോള്‍ നാം ഒരിക്കലും അജിത് സര്‍ക്കാര്‍ എന്ന സി.പി.എം നേതാവിനെ മറന്നു പോകരുത്. നിരവധി വട്ടം

സര്‍ക്കാര്‍ എന്നു പറഞ്ഞാല്‍, അത് അജിത് ‘സര്‍ക്കാറെ’ പോലെയാകണം
September 30, 2020 4:44 pm

ബീഹാര്‍ വീണ്ടും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുകയാണ്.”പണത്തിനു മീതെ പരുന്തും പറക്കില്ലെന്നതാണ് ‘ ഇപ്പോഴും ആ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി. പണവും ജാതിയും

ആവേശമാണ്, മാതൃകയാണ് പിടയുന്ന . . ഓര്‍മ്മയാണ് ചങ്കുറപ്പുള്ള ഈ നേതാവ്
January 17, 2019 9:57 pm

പണത്തിനു മീതെ പരുന്തും പറക്കില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പണമെറിഞ്ഞ് വോട്ട് തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളാല്‍ സമ്പന്നമാണ് ഇന്ത്യ. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍