അമ്പെയ്ത്തില്‍ ഇന്ത്യക്ക് സ്വര്‍ണ്ണം
October 24, 2014 7:33 am

ഇഞ്ചോണ്‍: അമ്പെയ്ത്ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് അമ്പെയ്ത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ ടീമിന് സ്വര്‍ണ്ണം. കോംപൗണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇന്ത്യ സ്വര്‍ണം നേടിയത്. രജത് ചൗഹാന്‍,