ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ നാല് പുതിയ ബൈക്കുകള്‍ പുറത്തിറക്കി CF മോട്ടോ
July 23, 2019 9:30 am

ചൈനീസ് വാഹന നിര്‍മ്മാതാക്കളായ CF മോട്ടോ നാല് പുതിയ ബൈക്കുകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയില്‍ പുറത്തിറക്കി. 2.29 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം