ഡല്‍ഹി മെട്രോ നിരക്ക് വര്‍ധന; മൂന്നുലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാര്‍ മെട്രോയെ ഒഴിവാക്കുന്നു
November 24, 2017 4:55 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മെട്രോയെ സ്ഥിരം യാത്രക്കാര്‍ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നു പുതിയ കണക്കുകള്‍. മൂന്നുലക്ഷത്തോളം സ്ഥിരം യാത്രക്കാര്‍ മെട്രോ യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റുമാര്‍ഗങ്ങള്‍