ജൂണില്‍ നിരത്തിലിറങ്ങിയത് ഹോണ്ടയുടെ മൂന്ന് ലക്ഷം വാഹനങ്ങള്‍
July 4, 2020 9:32 am

ഇന്ത്യയിലെ മുന്‍നിര ഇരുചക്ര വാഹനനിര്‍മാതാക്കളായ ഹോണ്ടയുടെ ജൂണ്‍ മാസത്തിലെ വില്‍പ്പന മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു. മെയ് മാസത്തെ വില്‍പ്പനയെ അപേക്ഷിച്ച്