ക്ഷേത്ര പൂജാരികളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ 3 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം നൽകി തെലങ്കാന സർക്കാർ
October 18, 2017 10:50 pm

ഹൈദരാബാദ്: ക്ഷേത്ര പൂജാരികളായ ബ്രാഹ്മണ യുവാക്കളെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം നൽകി തെലങ്കാന