എ13 ബയോണിക് ചിപ്പുകളോടുകൂടി പുതിയ ഐഫോണ്‍ 11 മോഡലുകള്‍ ഉടന്‍ എത്തും
July 25, 2019 9:43 am

ആപ്പിളിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോണ്‍ 11 ഫോണുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുക കമ്പനിയുടെ പുതിയ എ13 ചിപ്പ് ആയിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് . ഈ വര്‍ഷം