ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 3ഡി പ്രിന്റഡ് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈപ്പര്‍കാര്‍ 21സി എത്തുന്നു
March 2, 2020 10:06 am

ലോസ് ആഞ്ചലസ് ആസ്ഥാനമായ ‘സിംഗര്‍ വെഹിക്കിള്‍സ്’ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് നിര്‍മിച്ച 21സി എന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഹൈപ്പര്‍കാര്‍ എത്തുന്നു. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 3ഡി