ഭര്‍ത്താവിന് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമായി ഭാര്യ നല്‍കിയത് മൂന്നു കോടിയുടെ കാര്‍
December 26, 2018 6:35 pm

സാധാരണ ക്രിസ്മസിന് ഒരു ഭാര്യ ഭര്‍ത്താവിന് എന്താകും സമ്മാനമായി നല്‍കുക, ഒരു കേക്ക് കൂടിപ്പോയാല്‍ ഒരു ക്യാന്റില്‍ ലൈറ്റ് ഡിന്നര്‍.