3 ജി സേവനവുമായി 3310 ന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി നോക്കിയ
September 29, 2017 7:00 pm

നോക്കിയയുടെ മികച്ച ഫോണുകളിലൊന്നാണ് നോക്കിയ 3310. ഫോണിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച പതിപ്പ് അടുത്തിടെയാണ് നോക്കിയ പുറത്തിറക്കിയത്. നിരവധി പുതിയ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ