കാഴ്ച്ചക്കുറവുള്ളവര്‍ക്ക് സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍; ഫോണിന് രണ്ടുവര്‍ഷ ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി സംസ്ഥാനസര്‍ക്കാര്‍
November 21, 2019 10:49 am

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവര്‍ക്കായി പുതിയ സ്മാര്‍ട്‌ഫോണുകള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോര്‍പറേഷന്റെ കാഴ്ചപദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് ഈ സ്മാര്‍ട്ട്