മയിൽപ്പീലി ഇളകുന്നു കണ്ണാ…; ‘പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ’ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്ത്
September 1, 2022 5:13 pm

വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന മെഗാ ബജറ്റ് ചിത്രം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ഗാനം പുറത്തെത്തി. മയിൽപ്പീലി ഇളകുന്നു കണ്ണാ എന്നാരംഭിക്കുന്ന