എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ക്യാമ്പ്; പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കായി വീണ്ടും മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന്
July 10, 2019 1:59 pm

കാസര്‍ഗോഡ്: എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ഇരകളായവരെ കണ്ടെത്താന്‍ വീണ്ടും മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പ് നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങി സര്‍ക്കാര്‍. നിലവില്‍ കാസര്‍ഗോഡ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന ക്യാമ്പില്‍