പബ്ജി മൊബൈല്‍ ലൈറ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി
July 27, 2019 9:37 am

രണ്ട് ജിബി റാമില്‍ താഴെയുള്ള ഫോണുകളില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് കളിക്കാനാവുന്ന പബ്ജി മൊബൈല്‍ ലൈറ്റ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. മൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലേക്ക്