ചെള്ളുപനി; സംസ്ഥാനത്ത് മരണം രണ്ടായി
June 12, 2022 1:08 pm

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉയരുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് ചെള്ളുപനി കേസുകളും ഉയരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം രണ്ട് പേരാണ് ചെളള് പനി ബാധിച്ച്