ഒഎല്‍ഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേയോടു കൂടി എംഐ സ്മാര്‍ട്ട് ബാന്റ് 4 വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു
September 18, 2019 9:56 am

ഷവോമിയുടെ എംഐ സ്മാര്‍ട്ട് ബാന്റ് 4 വിപണിയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. സെപ്തംബര്‍ 19മുതല്‍ ഫ്‌ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട് വഴിയും എംഐ. കോം എന്നിവ വഴിയാണ്